Nowe technologie Edukacja Kontakt O nas Dodaj do ulubionych Ustaw tę stronę jako startową

SZKOLENIA OGÓLNE

 1. EDCL - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy
  • Cel szkolenia:Podwyższenie poziomu umiejętności użytkownika komputera, wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera, zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

   pobierz szczegółowy program kursu i formularz zgłoszenia
    
 2. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Adresaci: Kadra pracownicza placówek oświatowych oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką
  • Cel szkolenia: Udzielanie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w myśl przepisów o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Kodeksu Pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844 §44; Dz.U. nr 21 poz. 94 art. 233 i art. 234 §1) jest obowiązkiem każdego pracownika i pracodawcy
  • Czas trwania: 10.00 - 14.00
  • Prowadzący: Specjalista ds. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
  • Miejsce szkolenia: u Klienta

   pobierz szczegółowy program kursu i formularz zgłoszenia
    
 3. Planowanie żywienia w przedszkolach
  • Adresaci: Kierownicy, intendenci, kucharze w przedszkolach
  • Cel szkolenia: Szkolenie ma celu umożliwienie prawidłowego planowania żywienia zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia ( z dnia 24.06.1974r.), które jest podstawą oceny pracy placówek żywieniowych dokonywanej przez SANEPID
  • Czas trwania: 10.00 - 16.00
  • Prowadzący: Kierownik Działu Żywności i Żywienia w SANEPID

   pobierz szczegółowy program kursu i formularz zgłoszenia
    
 4. Obsługa komputera
  Słuchacze poznają: podstawowe informacje na temat budowy i funkcjonowania komputera, poznają pakiet MS OFFICE, uczą się obsługiwać Internet i korzystać z MS Outlook.

  Z@pytaj o szczegóły.
   
 5. Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
  Kurs przygotowuje pod względem merytorycznym, praktycznym i prawnym do uruchomienia własnej działalności gospodarczej

  Z@pytaj o szczegóły.
   
 6. Księgowości komputerowa
  Kurs przygotowuje do prowadzenia rachunkowości i praktycznego wykorzystania komputera w zakresie wspomagania księgowości przedsiębiorstw, nabycia przez uczestników umiejętności merytorycznych i praktycznych pozwalających na prowadzenie księgowości małej firmy, współpracy z Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sporządzania sprawozdań finansowych.

  Z@pytaj o szczegóły.
   
 7. Fundusze przedakcesyjne
  Zasady opracowywania projektów, pozyskiwanie funduszy przedakcesyjnych - przygotowanie do absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

  Z@pytaj o szczegóły.
   
 8. Obsługa kas fiskalnych
  Kurs przygotowuje do praktycznego zawodu sprzedawcy łącząc nowoczesne elementy obsługi z najnowszymi zdobyczami techniki i obowiązującym prawem podatkowym.

  Z@pytaj o szczegóły.
   
 9. Kadry i płace
  Kurs przygotowuje osobę do prowadzenia spraw kadrowo - płacowych w firmie łącząc nowoczesne elementy obsługi z najnowszymi zdobyczami techniki i obowiązującym prawem podatkowym i prawem pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

  Z@pytaj o szczegóły.
   
 10. Przedstawiciel Handlowy
  Kurs kierowany jest do osób, które chcą poznać techniki i zasady skutecznej sprzedaży produktów, usług. Kurs umożliwia przygotowanie do pracy przedstawiciela handlowego, handlowca, sprzedawcy w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Program kursu uwzględnia nabycie umiejętności przygotowania, prowadzenia i finalizowania rozmów handlowych, jak również przygotowuje do odpowiedniej prezentacji swojej osoby, produktu, usługi.

  Z@pytaj o szczegóły.
   
 11. Menadżer administracyjno - handlowy
  Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności współpracy z takimi instytucjach jak Urząd Skarbowy, ZUS itp., w zakresiedokonywania sprzedaży i wystawiania dokumentów sprzedaży, zapoznanie z zasadami pozyskiwania i postępowania z klientami w taki sposób by zdobyć stałych i zagorzałych zwolenników firmy i produktu, poznania i zrozumienia wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi rynkami, na których operuje firma a efektywnością podejmowanych przez nich działań.

  Z@pytaj o szczegóły.