Nowe technologie Edukacja Kontakt O nas Dodaj do ulubionych Ustaw tę stronę jako startową

Case Tools - Telelogic® System Architect®
System Architect v.11 to jedno z najlepszych narzędzi biznesowych ( business process tool) stosowany z powodzeniem w trzech obszarach:

1. architektura biznesowa (business architectures)
2. projektowanie biznesowe i projektowanie odwrotne (process redesign)
3. oprogramowanie konstrukcyjne (software development)

Stanowi on doskonałą bazę jako narzędzie modelowania procesów biznesowych i narzędzie programistyczne. Jest doskonałym wsparciem dla narzędzi typu framework , ma zaimplementowane takie jak Zachman framework, Rational Unified Process framework, Computer Science Corporation's Catalyst ramework i amerykańskie rządowe frameworks take jak Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF), Treasury Enterprise Architecture Framework (TEAF) i US Department of Defense's Architecture Framework (DODAF) który używany jest w programie C4ISR.


Popkin zajmuje się również XML-em.
Umożliwia pracę sieciową/grupową w oparciu o otwartą, skalowalną bazę zwaną repozytorium.

Rynek procesów biznesowych

Procesy biznesowe są ze swej natury dynamiczne i przechodzą szereg zmian które można podzielić na cztery fazy:

I. Identyfikacja i określenie zakresu Niezbędnych Zmian
W tej fazie niezbędnym jest zbudowanie architektury biznesowej i określenie strategii. System Architect doskonale nadaje się modelowania architektury biznesu dając podstawę do określenia nowych celów i strategii biznesowych jak również umożliwia określenie zakresów zmian.

II. Redesign istniejących procesów
System Architect umożliwia modelowanie istniejących procesów biznesowych przez udokumentowanie przepływów, identyfikację problemów, badanie strategii alternatywnych i wybór najlepszych, definiowanie wymagań dla fazy konstruowania nowych procesów lub zaleceń dla udoskonalenia/ulepszenia istniejących systemów

III. Konstruowanie/ Opracowywanie zasobów dla nowych procesów
System Architect doskonale nadaje się opracowywania nowych systemów zarządzania Zasobami Pracowniczymi, Systemów Informacyjnych, Systemów Zarządzania i System Pomiarowych

IV. Wdrożenie nowych /przetworzonych /przekształconych procesów
System Architect znajduje zastosowanie w fazie wdrożeniowej pomagając zaprojektować procesy testowania, integracji i strategii uruchomienia nowych procesów, jak również strategii zarządzania pracą i pomiarami parametrów pracy nowych systemów.

System Architect to potężne narzędzie, które znajduje zastosowanie na każdym procesie analizy i projektowania procesów biznesowych

Metody modelowania zaimplementowane w System Architect

System Architect umożliwia stosowanie bardzo dużej liczby metod modelowania. Można je podzielić na pięć kategorii:

1. Modelowanie biznesowe
Modele:
- procesów
- organizacji
- funkcji
- infrastruktury technologicznej
- IDEF0/IDEF3
- Symulacja
2. UML
- Use cases
- Interakcje obiektów
- klasy
- komponenty
- maszyny stanowe
- java
3. Modelowanie danych
- model ERD
- model fizyczny
- IDEF1 X
- Synchronizacja DB
4. Metody strukturalne
- Gane/Sarson
- Ward/Mellor
- Yourdon/DeMarco
- SSADM
5. XML
Schematy
- DTDs
- Biz Talk
- Instance Docs
- Text Data
- UML Integration (XMI)
- Data Modeling