Nowe technologie Edukacja Kontakt O nas Dodaj do ulubionych Ustaw tę stronę jako startową

Symulator ATC


Uwaga! Przedstawiona animacja nie odzwierciedla informacji ekranowych w ich naturalnych proporcjach. Zostały one powiększone dla celów demonstracyjnych.

Prezentowany symulator jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym wszechstronne szkolenie kontrolerów ruchu lotniczego w spełnianiu zadań obowiązujących na stanowiskach pracy rzeczywistego systemu kierowania ruchem lotniczym (zgodnie z przepisami ICAO). Możliwe jest zarówno podstawowe szkolenie studentów jak i doświadczonych kontrolerów np. postępowania w zakresie zdarzeń niebezpiecznych.
Modelowana przestrzeń powietrzna, w której poruszają się statki powietrzne należące do kilkunastu klas różniących się charakterystykami lotno - technicznymi, obejmuje obszar powietrzny RP, w tym także rejony zbliżania do poszczególnych lotnisk a także starty i lądowania statków powietrznych.
Architektura, zestaw urządzeń oraz oprogramowanie systemu symulatora stanowią elastyczne narzędzia do modelowania sytuacji powietrznych i naziemnej infrastruktury systemowej odwzorowujących warunki działania rzeczywistego systemu kierowania ruchem lotniczym
System powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu pracowników i współpracowników X-Serwisu w zakresie kontroli ruchu lotniczego i przetwarzania sygnału radarowego i jest wynikiem konsekwentnie realizowanej metodologii zorientowanej obiektowo.

1.Koncepcja realizacji symulatora.

Koncepcyjnie symulator ATC jest zestawem odpowiednio zgrupowanych stanowisk roboczych różnego typu. Wyróżniamy następujące typy stanowisk:

 • Stanowisko kierownika (nauczyciela szkolenia)
 • Stanowisko kontrolera
 • Stanowisko asystenta kontrolera
 • Stanowisko pseudopilota.

Stanowisko nauczyciela umożliwia przygotowanie i wybór różnych scenariuszy szkolenia oraz bezpośrednią kontrolę realizacji szkolenia na wskaźniku stanowiska, sterowanie statusami symulowanych radarów i pomocy nawigacyjnych, stanem pogody itp.
Stanowiska kontrolera i asystenta prezentują aktualną sytuację w sektorze odpowiedzialności, umożliwiają wydawanie fonicznych komend pseudopilotom, którzy realizując te komendy dokonują zmian w parametrach lotu samolotów znajdujących się w sektorze bądź ruchu pojazdów drogowych na płycie lotniska. Stanowiska kontrolera i asystenta w symulatorze realizują funkcje takie same jak rzeczywiste stanowiska pracujące w systemach zbliżania (APP), kontroli obszaru (ACC), strefy lotniska (CTR), wieży (TWR), strefy oczekiwania czy innej konfiguracji w zależności od potrzeb.
Stanowisko pseudopilota umożliwia wprowadzenie zmian parametrów lotu samolotów znajdujących się w sektorze bądź ruchu pojazdów drogowych na płycie lotniska na skutek w wyniku wydawanych komend przez kontrolera. Podstawowy zestaw możliwych funkcji pseudopilota umożliwia: wykonanie manewru zmiany kursu, zmiany prędkości lub poziomu lotu, wykonanie manewru zbliżania, lądowania, przekazanie informacji od jednego pilota do drugiego, operacje związane ze zmianą kodu transpondera, dodanie lub usunięcie samolotu z sektora ćwiczeń i wiele innych. Pseudopilot wykonuje wszystkie te operacje na symulowanych trasach, które w rezultacie dają na ekranie stanowisk pozostałych stanowisk wrażenie sytuacji rzeczywistej.

Stanowiska osób funkcyjnych można grupować w dowolny sposób. Jednakże wydaje się, że najlepsze ich zestawienie umożliwiające szkolenie wielosektorowe obejmuje stanowisko nauczyciela i dwie lub więcej grupy stanowisk kontrolera, asystenta i pseudopilota.

Serwer realizuje funkcje bazy danych (zawierającej mapy, umiejscowienie dróg lotniczych, pomocy nawigacyjnych, parametrów różnych typów samolotów i pojazdów drogowych a także wiele innych parametrów), symulatora radarów, generacji pasków postępu lotów nagrywanie i odtwarzanie informacji archiwizowanej itd.

Każde stanowisko składa się z komputera klasy PC (P4, 512 MB RAM, etc.) monitora 21", klawiatury i myszy oraz pulpitu łączności fonicznej. Stanowiska połączone są z serwerem za pomocą zdwojonej sieci LAN.


2.Prezentacja możliwości interfejsu wskaźnika kontrolera.

Wszystkie stanowiska realizują odrębne funkcje i dla ich realizacji dostępny jest zestaw funkcji operatorskich. Jednak wspólną cechą wszystkich stanowisk jest taka sama prezentacja sytuacji powietrznej.
Co więcej jest ona taka sama jak w stanowiskach pracujących w systemach rzeczywistych.
Poniżej wyspecyfikowano podstawowe elementy zobrazowania a w załączonych rysunkach przedstawiono przykłady ich prezentacji.
Na ekranach stanowisk wyświetlane są:

 • Mapy dróg lotniczych, obszary i strefy kontroli, strefy zakazane i niebezpieczne, granice państw itd. Możliwa jest selekcja wyświetlanych elementów map.
 • Symbole tras pierwotnych i (lub) wtórnych, ich opisy połączone z symbolem linią lidera.
 • Opisy (etykiety) zawierać mogą kod transpondera, poziom lotu, wskaźnik kierunku zmiany wysokości, typ samolotu, szybkość względem ziemi itd.
 • Długość, położenie lidera a także zakres prezentacji informacji w etykiecie jest definiowany. Kody specjalne 7700, 7600, 7500 i SPI są specjalnie wyróżnione.
 • Historia (poprzednie położenia) tras. Maksymalna ilość wyświetlanych położeń jest definiowana.
 • Przewidywane położenie samolotu na określony przez kontrolera czas.
 • Namiar pomiędzy samolotami, samolotem a punktem stałym na mapie lub dwoma punktami stałymi.
 • Zakres zobrazowania, czas, statusy radarów i stanowiska, ciśnienie QNH, różą wiatrów itd. Możliwa jest zmiana środka i zakresu zobrazowania.
 • Sygnały ostrzeżenia konfliktu i minimalnego poziomu lotu.