Nowe technologie Edukacja Kontakt O nas Dodaj do ulubionych Ustaw tę stronę jako startową

MobiGUARD
ZAUTOMATYZOWANA APLIKACJA DYSPOZYTORSKA dla pojazdów komunikacji miejskiej

 

Projektowane i powstające systemy do kontrolowania, dynamicznego modelowania i prognozowania zjawisk zakładać muszą pracę w czasie rzeczywistym oraz integrację systemów lokalnych z systemem Centralnym - Miejskim.
Komunikację publiczną jako jedno ze strategicznych zadań każdego Zarządu Miasta należy już teraz traktować jak jeden z ważnych elementów systemu monitoringu i zarządzania wszystkimi służbami miejskimi.
Wzrastający ruch samochodowy w dużych aglomeracjach powoduje znaczne uciążliwości poruszania się w różnych miejscach o różnych porach. W takiej sytuacji konieczna jest wiedza o poruszaniu się środków transportu publicznego. Tylko wtedy gdy wiemy z jaką prędkością poruszają się autobusy, jak bardzo ich położenie odbiega od zakładanego, ilu pasażerów korzysta z danej linii, możliwa będzie optymalizacja przepustowości ciągów komunikacyjnych w czasie rzeczywistym.

Elementy systemu:

 • System dyspozytorski - oprogramowanie
 • Urządzenia pokładowe: komputer pokładowy, wyświetlacz do komunikacji tekstowej, GPS, interface do kasowników elektronicznych i innych sensorów na pojazdach
 • System łączności radiowej
 • Tablice informacyjne na przystankach

Stosowanie technologii GPS, map cyfrowych, numerycznych danych z poruszających się pojazdów umożliwia matematyczne opisanie wszelkich zależności. Pozwala to na realizację dowolnych funkcji aplikacji dyspozytorskiej. W ten sposób na przykład aplikacja po otrzymaniu zlecenia błyskawicznie może odszukać zadany pojazd komunikacji publicznej, uzyskać informacje o jego stanie i odstępstw od rozkładu jazdy. Warstwami mapy numerycznej są współrzędne przystanków i czas przyjazdu i/lub odjazdu pojazdu obsługującego daną linię. W komputerze pokładowym przechowywane są dane rozkładu jazdy i on też na podstawie odczytów położenia z GPS analizuje przebieg jazdy. Wszelkie odstępstwa od rozkładu są sygnalizowane kierowcy i przesyłane do CD. Dyspozytor nie ma potrzeby obserwowania ruchu pojazdów na mapie, dopiero gdy sam uzna, że sytuacja tego wymaga może lokalizować wybrane pojazdy na mapie. Wszelkie dane z pojazdów przekazywane są do baz danych i na ich podstawie możliwe jest prowadzenie analiz, statystyk, kontroli pracy kierowców i służb specjalnych. Urządzenia pokładowe mogę współpracować z innymi umieszczonymi na pojazdach, nadzorować ich pracę a dane przekazywać do CD.

Charakterystyka systemu:

 • Przyjazne środowisko użytkownika, zapewniające przyjemną pracę, łatwość uczenia się korzystania z aplikacji
 • Szybsza i skuteczniejsza interwencja służb w przypadku stwierdzenia awarii lub zagrożenia,
 • Znaczna redukcja obiegu dokumentów papierowych.
 • Archiwizacja i analizy statystyczne ruchu pojazdów.
 • Architektura klient-serwer umożliwia szybkie i łatwe dołączanie dodatkowych terminali, przygotowanie danych do innych systemów np. płacowego, monitoringu sygnalizacji świetlnej.
 • Automatyzacja kontroli pracy kierowców, dwukierunkowe informowanie o nieprawidłowościach, wzrost dyscypliny pracy.
 • Lepsze wykorzystanie taboru,
 • Dostarczanie dokładnych informacji o ilości pasażerów, natężeniu ruchu na poszczególnych kierunkach i w różnych porach.
 • Możliwość śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym, służb serwisowych lub innych
 • Podjęcie akcji ratunkowej w ciągu kilkunastu sekund od przyjęcia alarmu.

Kierowcy

 • Dokładna informacja o parametrach jazdy,
 • Błyskawiczna pomoc, w czasie nie dłuższym niż kilka minut, w przypadku zagrożenia
 • Rozkład jazdy ustalony realnie do aktualnych warunków na podstawie analizy przejazdów.
 • Wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy i poczucie bezpieczeństwa.

Pasażerowie

 • Wzrost satysfakcji z korzystania ze środków publicznej komunikacji,
 • Krótszy czas oczekiwania na przyjazd i ogólnie mniej czasu straconego na przejazdy,
 • Informacje na interaktywnych tablicach umieszczonych na przystankach rozładują tłok i pozwolą lepiej zaplanować dojazd do miejsca przeznaczenia.

Zobacz też:

Do pobrania: