Nowe technologie Edukacja Kontakt O nas Dodaj do ulubionych Ustaw tę stronę jako startową

Personalny parkomat(nazwa robocza mKasownik)

 

System przeznaczony jest do prowadzenia bezgotówkowych rozliczeń pomiędzy Zarządem Miasta, mieszkańcami i innymi osobami korzystającymi z usług komunalnych i komunikacyjnych. W szczególnym przypadku do wnoszenia opłat za rzeczywisty czas parkowania w miejskiej Strefie Płatnego Parkowania (SPP). System umożliwia prowadzenie dokładnych statystyk dających wiedzę na temat efektów wprowadzenia opłat zaparkowanie w Mieście oraz rotacji pojazdów w centrum Miasta.

Dane pozyskane z sytemu mogą stanowić podstawę do:

  • badania natężenia ruchu pojazdów w części miasta objętej strefą płatnego parkowania,
  • statystyki parkowania,
  • oznaczania przestrzennego rozkładu parkowania,
  • wyznaczenia wskaźników wykorzystania powierzchni parkingowej,
  • planowania rozszerzenia SPP,
  • planowania rozmieszczenia parkingów buforowych zintegrowanych z komunikacją
    miejską udrażniających ciągi dojazdowe do miejsc pracy i handlowo-usługowych.

Przy budowie systemu wykorzystano najnowsze osiągnięcia z dziedziny technologii informatycznych, mikroprocesorowych kart zbliżeniowych jak i wieloletnie doświadczenia zespołu pracowników X-Serwis.
Współtwórcami systemu są również pracownicy Wyższej Uczelni Technicznej o największych w Polsce osiągnięciach w zakresie oprogramowania kart mikroprocesorowych i zachowania poufności dostępu do ich danych. Każdy z elementów sprzętowych przetestowany został w praktyce. Doświadczenia zebrane przy tworzeniu dużych systemów IT posłużyły do wypracowania odpowiedniej, konsekwentnie podnoszącej jakość, odpornej na awarie metodologii wykonywania programów. Całość oprogramowania wykonana została w obiektowo zorientowanej technologii z wykorzystaniem języka C++, i przy konstrukcji baz danych SQL.