Nowe technologie Edukacja Kontakt O nas Dodaj do ulubionych Ustaw tę stronę jako startową

Systemy dostępowe

Są takie pomieszczenia w firmie, które muszą być w specjalny sposób zabezpieczone. Są to najczęściej pomieszczenia związane z odpowiedzialnością materialną poszczególnych pracowników, ochroną mienia albo pomieszczenia o szczególnym przeznaczeniu, np.:

 • magazyny,
 • laboratoria,
 • archiwa itp.

Również w przypadku korzystania ze wspólnych pomieszczeń (np. korytarze, windy, garaże samochodowe itp.) przez wielu pracowników kilku firm może zaistnieć konieczność stworzenia stref wyłączonych, tak by osoby niepowołane nie miały tam dostępu.

Zadania te spełniają systemy kontroli dostępu, pozwalające na automatyczne sterowanie ruchem osobowym w firmie (wejścia, przejścia, wyjścia).

W zakresie kontroli dostępu oferujemy zarówno najprostsze, jednostanowiskowe zamki kodowe i bardziej skomplikowane, wielostanowiskowe systemy kontroli dostępu do pomieszczeń (SKD-2) oraz systemy sterowania bramami garażowymi i windami (SKD_Windy)

Systemy kontroli dostępu działają w oparciu o elektroniczne rejestratory i obsługiwane są przez karty zbliżeniowe


Czytnik WEWNĘTRZNY

Czytnik ZEWNĘTRZNY

System kontroli dostępu SKD-2

W celu ograniczenia dostępu do wybranych pomieszczeń w obiektach a także dla kontroli ruchu osobowego na terenie obiektu stosuje się tzw. systemy kontroli dostępu. Pozwalają one na automatyczną rejestrację przejść użytkowników systemu przez poszczególne drzwi (bramki dostępu, kołowrotki itp.) oraz automatyczne otwieranie drzwi, jeśli użytkownik ma uprawnienia do wejścia do danego pomieszczenia lub blokadę drzwi jeśli nie ma takich uprawnień. Poprzez dodatkowe moduły programowe systemy kontroli dostępu do pomieszczeń mogą być także powiązane z rejestracją czasu pracy () lub ze sterowaniem bramami garażowymi i windami (SKD_Windy).

Podstawowe zasady działania systemu SKD-2

 • Pracownicy zostają wyposażeni w identyfikatory: kartę lub breloczek zbliżeniowy posiadające swój unikalny, niepowtarzalny kod
 • Przy przejściu przez bramkę pracownik jest zobowiązany odczytać identyfikator w specjalnym czytniku
 • Gdy system współdziała z ryglem elektromagnetycznym to odczytanie identyfikatora spowoduje, że drzwi zostaną otwarte jeśli pracownik posiada prawa dostępu do danego pomieszczenia lub zablokowane gdy pracownik nie ma takich uprawnień.
 • Przy uruchomionym komputerze odczyty identyfikatorów przesyłane są do programu na bieżąco. Jeśli komputer jest wyłączony dane gromadzone są w czytnikach, otwarcie programu spowoduje przesłanie danych do komputera
 • SKD-2 może podlegać stałemu monitorowaniu na ekranie komputera. Do programu Monitor można wprowadzić zdjęcia pracowników, które pokażą się przy przejściu pracownika przez bramkę
 • Systemy mogą być obsługiwane z jednego komputera lub przez komputery w sieci lokalnej
 • Rodzaj oraz ilość bramek i identyfikatorów obsługujących system zależna jest od indywidualnych potrzeb Użytkownika systemu (w ramach istniejącego standardu lub na indywidualne zlecenie).

Oprogramowanie SKD-2
Minimalne wymagania sprzętowe do uruchomienia oprogramowania RCP3000 to Pentium 600, 128MB RAM, SVGA 800x600. Oprogramowanie działa w środowisku Windows 95/98,2000, NT, XP, Linux. Jest ono przygotowane do pracy w sieci komputerowej lokalnej jak też w sieciach rozległych np. internet. Składa się z 3 programów:

Administrator (program wspólny także dla systemu RCP3000); przeznaczony jest konfigurowania systemu.
Operator - Program operacyjny do obsługi systemu SKD
Monitor - Program do obserwowania bieżącego stanu dotyczącego poszczególnych bramek

System SKD - 2 jest systemem "plastycznym" - umożliwia wpisanie różnorodnych uprawnień w każdej z bramek i dla każdego pracownika co pozwala na dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb poszczególnych użytkowników.

Więcej szczegółów -> wyślij zapytanie

Sterowanie i system kontroli dostępu do wind SKD_Windy

System Kontroli Wind SKD_Windy współdziała ze sterownikami wszelkiego rodzaju wind i innych urządzeń wykonawczych kontroli dostępu.

Może być wykorzystywany do sterowania:

 • windami osobowymi, towarowymi samochodowymi
 • szlabanami,
 • drzwiowymi roletami zewnętrznymi
 • garażowymi podnośnikami hydraulicznymi,
 • otwieraniem i zamykaniem bramy garażowej, itp.

System kontroli wind może być przystosowany do współdziałania ze sprzętem wcześniej zainstalowanym u użytkownika. Może być także dowolnie przygotowany do jego indywidualnych potrzeb.

System produkowany jest w 3 wariantach, z których każdy może obsługiwać maksymalnie inną ilość pięter: 8, 16 lub 32 piętra. Posiada 2 wejścia na zewnętrzne źródła informacyjne (fotokomórki, wagi windowe i inne...), wejście na czytnik kart zbliżeniowych, wyjście RS232 do podłączenia komputera klasy PC (oprogramowanie), wejście/wyjście RS485 do kolejnych kontrolerów.
Istnieje możliwość wyboru rodzaju identyfikatorów obsługujących system; mogą to być:

. karty zbliżeniowe,
. piloty radiowe

Sterowanie windami osobowymi

Użytkownik windy odczytuje identyfikator w czytniku umieszczonym w windzie i następnie wybiera przycisk danego piętra. Winda ruszy tylko wówczas gdy użytkownik ma odpowiednio zdefiniowane uprawnienia co do wyboru tego piętra. Administrator może bowiem zdefiniować w obsługującym system oprogramowaniu:

 • dostęp dla pracowników do wybranych pięter - np. w przypadku kilku firm w biurowcu tylko do pięter własnej firmy
 • uprawnienia dla gości, którzy mogą poruszać się w strefach określonych przez administratora i nie mających dostępu do pięter lub miejsc przeznaczonych tylko dla pracowników
 • dostępy wg określonych kryteriów: strefy czasowe (dzień/noc), dni tygodnia, wybrane przedziały czasowe, grupy przycisków
 • piętro 0 (parter) jest dostępne zawsze, niezależnie od uprawnień posiadanych przez użytkownika. - ze względów bezpieczeństwa w razie pożaru.
 • czas załączenia obwodu (np. czas, w którym użytkownik musi nacisnąć przycisk w windzie,
 • System kontroli dostępu do wind osobowych SKD_Windy może być połączony z systemem RCP3000 i SKD-2. Oba systemy są wówczas obsługiwane jest przez jedno oprogramowanie komputerowe.

Sterowanie windami towarowymi lub samochodowymi

Kontroler wind samochodowych (towarowych), obsługiwany drogą radiową przy pomocy pilota, steruje 4 wyjściami (4 przyciski na pilocie), posiada 2 wejścia na zewnętrzne źródła informacyjne (fotokomórki, wagi windowe i inne...), oraz odbiornik sygnałów radiowych z pilota.

Zastosowanie tego sterownika to np. obsługa wind samochodowych. Po naciśnięciu przycisku nr 1 na pilocie winda przyjeżdża na poziom podjazdu, po naciśnięciu przycisku nr 2 winda przyjeżdża na poziom garażu. Można obsługiwać dwie windy wykorzystując do tego celu kolejne przyciski pilota 3 i 4. Istnieje możliwość stworzenia indywidualnej konfiguracji np. pozwalającej tylko raz dziennie wjechać i wyjechać z garażu.

Sterowanie szlabanami

Do sterowania szlabanami możemy użyć również sterownika radiowego z pilotem. Po naciśnięciu przycisku nr 1 na pilocie szlaban zostaje podniesiony, po naciśnięciu przycisku nr 2 szlaban opuszcza się. Można obsługiwać dwa szlabany wykorzystując do tego celu kolejne przyciski pilota 3 i 4. Tak jak w przypadku sterowania windami samochodowymi, tak też przy sterowaniu szlabanami istnieje możliwość stworzenia indywidualnej konfiguracji np. pozwalającej tylko raz dziennie wjechać i wyjechać z parkingu zabezpieczonego szlabanami.

Do sterowania szlabanami można też zastosować czytnik kart. Jednak w tym przypadku potrzebny jest bliski kontakt karty z czytnikiem (ok. 5-10 cm).

Dodatkowe zastosowania:

 • Sterowanie drzwiowymi roletami zewnętrznymi
 • Sterowanie garażowymi podnośnikami hydraulicznymi
 • Sterowanie otwieraniem i zamykaniem bramy garażowej

Z systemem kontroli dostępu współpracują:

Centrale wizyjne

Centrala ELNIX STAV to urządzenie umożliwiające obserwację i rejestrację obrazów w postaci sesji filmowych lub stopklatek na dysku twardym komputera PC. Nagrane obrazy mogą następnie być przeglądane i poddawane obróbce, również bez przerywania nagrania z kamer. Centrala obsługiwana jest przez oprogramowanie działające w środowisku Windows 98SE, XP pozwalające na łatwą konfigurację oraz użytkowanie systemu.

Więcej szczegółów ->

System nagrywania treści rozmów telefonicznych MVR

Urządzenie MVR (Multi Voice Recorder) jest urządzeniem samodzielnym, mogącym dokonywać nagrywania rozmów (telefonicznych, z linii radiowych i z mikrofonów zainstalowanych w pomieszczeniach) oraz identyfikacji numeru dzwoniącego abonenta.

Jest wyposażony w Compact Flash (wielkości pudełka od zapałek) - służący do nagrywania treści rozmów. Jego duża pojemność pozwala na zachowanie treści rozmów telefonicznych z długiego okresu (nawet do dwóch miesięcy w małej firmie).
Komputer, do którego można podłączyć nagrywarkę MVR pozwala natomiast na odsłuchanie nagranych na Compact Flash'u plików oraz do ściągnięcia nagranych plików na dysk twardy komputera. Pozwala to na odsłuchiwanie rozmów na dowolnym komputerze, niekoniecznie w miejscu gdzie dokonywane było nagrywanie (np. odsłuchiwanie rozmów przeprowadzanych w filii firmy w jej głównej siedzibie).

Urządzenie mieści się w obudowie RACK 10 pozwalającej na jego zainstalowanie w szafie montażowej, na ścianie lub w pozycji leżącej np. na stole.