Nowe technologie Edukacja Kontakt O nas Dodaj do ulubionych Ustaw tę stronę jako startową

System płacowy dla uczelni wyższych

Program Płacowo - Kadrowy dla uczelni wyższych zaimplementowany na Politechnice Warszawskiej uwzględnia całą złożoność systemu wynagradzania pracowników naukowych, technicznych, administracji, itd. Wykonanie poprzedzone było wnikliwą analizą a procesy zachodzące w systemie modelowane były za pomocą narzędzia case System Architect. System daje możliwość definiowania praktycznie nieograniczonej liczby systemów wynagrodzeń. DO deklarowania składników płacowych opracowany został meta-język tak aby użytkownik samodzielnie definiował składniki w ramach każdego systemu wynagrodzeń, Użytkownik może zakładać pomocnicze skorowidze takie jak : urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń, stawki ubezpieczeń, banki, koszty uzyskania, ulgi podatkowe, stanowiska kosztów, płatnicy, działy, brygady pracownicze, tabela podatkowa co zdecydowanie ułatwia pracę z danymi. W programie istnieje możliwość definiowania dowolnych wzorców dokumentów kadrowych, prowadzenia kartotek pracowniczych, oraz automatycznego przepisania danych z kartoteki pracowników do kartoteki zleceniobiorców, akcjonariuszy i kierowców. Logiczne połączenie pozwala na wystawianie PITu z uwzględnieniem wszystkich przychodów. W każdym miesiącu możliwe jest sporządzanie jednej listy podstawowej oraz dowolnej ilości list płac dodatkowych i nie płacowych dla każdego pracownika. Listy wynagrodzeń mogą być tworzone według różnych kryteriów, takich jak: system wynagrodzeń, płatnik - miejsce dokonywania wypłaty, czy też kryteria indywidualne. Stworzone listy mogą być drukowane w postaci pełnej lub skróconej (tzw. paski).

Wynagrodzenia znajdujące się na listach mogą być naliczane na podstawie indywidualnych składowych i wypłacone częściowo na konto ROR i z kasy. Program umożliwia drukowanie przelewów zbiorczych i indywidualnych, drukuje również dokumenty PIT 4, PIT 8b, PIT 11, PIT 40, jak i dokumenty kadrowe, np. zaświadczenie o zarobkach, świadectwo pracy, umowę o pracę, oraz dowolnie zdefiniowane. Informacje kadrowe mogą być gromadzone w różnych kartotekach, np. urlopowej, zasiłkowej, czy zarobkowej. System obsługuje także umowy zlecenia. Użytkownik może tworzyć dowolnie deklarowane raporty, własne sprawozdania, czy zbiorówki według różnych kryteriów. Podobnie jak w innych programach X-Serwis dostępne są również dowolnie deklarowane funkcje sortowania, filtrowania i drukowania, co umożliwia łatwą i swobodą pracę z aplikacją.

Dane technologiczne:

  • System operacyjny QNX 4.2x,
  • sieć mikrokomputerów QNX Net,
  • terminale pracujące po łączu szeregowym,
  • migracja plików do dowolnego systemu operacyjnego Unix, MS Windows,

Wykorzystano narzędzia:

  • System Architect,
  • Sybase SQL Anywherre,
  • Watcom C/C++