Nowe technologie Edukacja Kontakt O nas Dodaj do ulubionych Ustaw tę stronę jako startową

RCP3000 - zintegrowany system planowania, kontroli i rejestracji czasu pracy

Opis produktu

Art.129 Kodeksu Pracy mówi: "Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie".
System rejestracji czasu pracy RCP3000 został napisany przy użyciu pakietu PowerBuilder i dzięki temu może pracować w architekturze klient-serwer z praktycznie dowolnym serwerem bazy danych (Oracle, Sybase, Informix, MS SQL, DB/2..). Jest to zestaw zintegrowanych modułów służących do zwiększenia solidności i wygody procesu kontroli czasu pracy pracowników. Różne moduły w zależności od przeznaczenia udostępniają informacje różnym kategoriom użytkowników na różnym poziomie szczegółowości. RCP3000 to moduły: kadr, monitora, rejestracji programowej oraz moduł kontrolujący pracę czytników. Dane są przechowywane w serwerze baz danych, co gwarantuje stabilność systemu oraz pewność danych. Dostęp do systemu jest zabezpieczany hasłem i jest różnicowany w zależności od statusu operatora.

Rejestracja czasu pracy

Podstawowe dane do systemu RCP3000 wprowadzane są z czytników kart identyfikacyjnych (karty magnetyczne, zbliżeniowe, chipowe) rozmieszczonych w punktach wejść/wyjść do/z obiektu (firmy, wydziału, hali itp.). Rejestratory połączone są z komputerem kontrolujących ich pracę, który na bieżąco odczytuje zgromadzone zapisy zdarzeń. Komputer ten może także sterować rejestratorami, synchronizując czas lub ustawiając inne parametry pracy. Każdy z rejestratorów może być zasilany z zasilacza z awaryjnym podtrzymywaniem napięcia (UPS). Dzięki temu rozwiązaniu rejestratory mogą pracować nawet kilka godzin bez normalnego zasilania. System nie wymaga, aby komputer kontrolujący pracował nieustannie bowiem rejestratory posiadają swoją własną pamięć. Dane odczytane z rejestratorów są wprowadzane do komputera i przechowywane w bazie danych. Dane są wykorzystywane przez oprogramowanie do ewidencjonowania czasu pracy pracowników oraz monitorowania ich obecności. Modułowa konstrukcja systemu RCP3000 umożliwia współpracę z czytnikami różnych producentów w tym także z czytnikami wyposażonymi w rygiel do drzwi.

Kontroler czytników

Zadaniem tego modułu jest rejestracja zdarzeń, które napływają z czytników kart identyfikacyjnych oraz zapisywanie ich do centralnej bazy danych. Odczyty mogą odbywać się w dwóch trybach : on-line i off-line. Moduł ten może synchronizować czas w czytnikach, ustawiać parametry transmisji, kontrolować stan połączenia z czytnikami. Kilka czytników podłączamy do jednego PC za pomocą karty wielodostępu (multiserial). Moduł ten może być zastąpiony lub używany równolegle z modułem programowej rejestracji czasu pracy na komputerze (login/logout). Tak więc do pracy systemu, szczególnie w warunkach biurowych nie są niezbędne czytniki.

Monitor

Moduł ten jest przeznaczony dla sekretariatu, dyrekcji i ochrony. Umożliwia śledzenie obecności pracowników w firmie na bieżąco. Sekretarka ma szybki dostęp do informacji o każdym pracowniku, może sprawdzić obecność pracownika w bieżącym dniu, uzyskać informacje o planie pracy w ciągu najbliższych dni. Może także być powiadamiana przez system o wejściu na teren firmy określonej przez siebie osoby. Portier może na bieżąco monitorować ruch osób przy wejściu, sprawdzając czy kartami posługują się ich prawni posiadacze.

Kadry

Jest to główny moduł systemu, umożliwiający planowanie i bilansowanie czasu pracy pracowników. Określenie planu pracy następuje poprzez:

 • definiowanie typowych tygodni pracy (wymagane godziny pracy, okres w którym pracownik ma prawo przebywać w zakładzie, tolerancje spóźnienia i wyjścia) z określeniem dni wolnych w tygodniu oraz takich, w których pracownik może przebywać w pracy nieobowiązkowo,
 • definiowanie harmonogramów pracy na podstawie konkretnego tygodnia pracy, typu harmonogramu (stały, częściowo stały oraz nienormowany), normy dziennej godzin pracy,
 • definiowanie świąt oraz dodatkowych dni wolnych.

Pracownik kadr może przeglądać rejestracje czasu pracy, dokonywać korekt, wpisywać dodatkowy okres pracy, określać status wpisów dokonanych ręcznie oraz korekt. System pamięta identyfikator operatora, który modyfikuje czas pracy oraz datę modyfikacji.

Raporty, które udostępnia system to m.in.:

 • rejestracje czasu pracy konkretnego pracownika z wybranego okresu,
 • kalendarzowy przegląd czasu pracy pracownika umożliwiający dokonywanie korekt,
 • karta pracy,
 • bilans miesięczny czasu pracy wszystkich pracowników,
 • raport spóźnień z wybranego okresu.

Wymagania sprzętowe:

 • PC/486 albo lepszy;
 • do instalacji stacja CD-ROM;
 • WIN 95/98/NT,
 • ok.30 MB miejsca na HDD,
 • 16MB RAM,
 • monitor o rozdzielczości 800x600

 

Wypełnij FORMULARZ by uzyskać więcej informacji.

 

Wdrożenia systemu RCP3000:

Elektrociepłownia Żerań
WZF Polfa
Wdrożenie Systemu Płacowo-Kadrowego dla Wyższej Uczelni
Warsaw University of Technology