Nowe technologie Edukacja Kontakt O nas Dodaj do ulubionych Ustaw tę stronę jako startową

Virtual Areonautical Information Services (VAIS)

 

W celu automatyzacji odbioru system został wyposażony w zaawansowane mechanizmy heurystycznych technik analizy danych tekstowych i w oparciu o bazę danych statycznych możliwe stało się formalizowanie tych danych i wprowadzanie ich do DBMS. Stopień poprawianych automatycznie depesz jest na poziomie ponad 97% występujących błędnych depesz.

System AIS nazwany VAIS (Virtual AIS System) został stworzony przy pomocy najnowszych technologii sprzętowych oraz najnowszego oprogramowania. Całe oprogramowanie użytkowe może pracować pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, zgodnych ze standardem POSIX, obsługujących serwer Apache, język Perl oraz relacyjną bazę danych ze zdefiniowanymi DBI i SQL.

Ze względu na zastosowanie najwyższych technologii
, VAIS obsługuje szeroki zakres sprzętu opartego na procesorach Intel, Digital Alpha oraz Sparc. Bezpieczeństwo całego systemu zapewnione jest przez automatyczny system synchronizacji baz danych (rys.1) oraz przez co najmniej dwa serwery pracujące w układzie gorącej rezerwy. Bezpieczeństwo to może być łatwo zwiększone przez rozmieszczenie serwerów w różnych miejscach.
Wszystkie aplikacje operacyjne zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z kierownictwem oraz personelem operacyjnym, posiadającym ogromne doświadczenie w pracy w Biurach Odpraw Załóg oraz w Biurze NOTAM. Zapewnia to maksymalną przyjazność aplikacji dla użytkownika.
Graficzny interfejs użytkownika (rys.2)oparty na technologii www obsługuje wiele systemów operacyjnych oraz zapewnia łatwy dostęp do systemu VAIS poprzez użycie jakiejkolwiek przeglądarki www pracującej pod kontrolą jakiegokolwiek systemu operacyjnego.


Rys.1

 


Rys.2

VAIS - Podstawowa specyfikacja operacyjna:

 1. Wytwarzanie, zapisanie, edytowanie, automatyczne wysyłanie oraz archiwizację polskich NOTAM w międzynarodowym biurze NOTAM w Warszawie;
 2. Wytwarzanie, zapisanie, edytowanie, automatyczne wysyłanie oraz archiwizację wszystkich informacji w formie dokumentów elektronicznych w dowolnym formacie, będących podstawą do wydawania NOTAM;
 3. Wytwarzanie, zapisanie, edytowanie, automatyczne wysyłanie oraz archiwizację wszystkich otrzymywanych NOTAM wymaganych przez służby ruchu lotniczego;
 4. Wytwarzanie, zapisanie, edytowanie, automatyczną archiwizację oraz wysyłanie na żądanie lub automatycznie Biuletynów Informacji Przed Lotem;
 5. Wytwarzanie, zapisanie, edytowanie, automatyczne wysyłanie oraz archiwizację SNOWTAM;
 6. Wytwarzanie, zapisanie, edytowanie, automatyczne wysyłanie oraz archiwizację indywidualnych planów lotu oraz wszystkich dotyczących ich depesz;
 7. Wytwarzanie, zapisanie, edytowanie, automatyczne wysyłanie oraz archiwizację wszystkich depesz ATFM zgodnie z formatem ADEXP;
 8. Wytwarzanie, zapisanie, edytowanie, automatyczne wysyłanie oraz archiwizację BIRDTAM;
 9. Automatyczne Biura Odpraw Załóg zawierające Biuletyny Informacji Przed Lotem, NOTAM, SNOWTAM, BIRDTAM, depesze ATS oraz ATFM.

Do pobrania:

 1. VAIS w pliku PDF
 2. Prezentacj VAIS w pliku PowerPoint